Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onmisbaar en waardevol. Of je nu als vrijwilliger een aantal uur per week of per maand inzetbaar bent, jouw bijdrage is van harte welkom!

Het LangeLand Ziekenhuis heeft zes functies waarin je als vrijwilliger aan de slag kan. De Unie Van Vrijwilligers (UVV) van Zoetermeer is voor ons het aanspreekpunt. Voor de actuele mogelijkheden vragen wij je om contact op te nemen met Lidy Pronk (coördinator UVV-vrijwilligers LLZ) via (079) 20 40 795 of ziekenhuis@uvv-zoetermeer.nl.

Wij bieden de volgende vrijwilligersfuncties:

Fysiotherapie
De vrijwilligers van de afdeling fysiotherapie brengen klinische patiënten, die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen van de verpleegafdeling naar de fysiotherapie (loopschool) en na de behandeling weer terug naar de verpleegafdeling.

Gastvrouw verpleegafdeling
De vrijwilligers van de verpleegafdelingen veraangenamen het verblijf van volwassen patiënten, die in het LangeLand Ziekenhuis zijn opgenomen door het verzorgen van fruit en bloemen. En het maken van een praatje met de patiënten.

Gastvrouw Spoedeisende Hulp (SEH)
De vrijwilligers van de SEH veraangenamen het verblijf van patiënten en begeleiders op de SEH door middel van het verzorgen van drinken en/of eten voor patiënten en voor het maken van een praatje met patiënt en begeleider.

Huiskamer Kwetsbare ouderen
De vrijwilligers van de Huiskamer veraangenamen het verblijf van de kwetsbare oudere patiënt door middel van activiteiten, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken.

Host/Hostess centrale hal
De vrijwilligers in de centrale hal van het ziekenhuis zijn aanwezig om patiënten, die een bezoek brengen aan een polikliniek of opgenomen worden voor een (dag)behandeling te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de betreffende verpleegafdeling.

Begeleider ouders van kinderen bij de OK/KNO
De vrijwilligers van de OK/KNO veraangenamen het verblijf van de ouders van kinderen, die een KNO-operatie moeten ondergaan door het verzorgen van drinken en het maken van een praatje met de ouders.