Logo werkenbij langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.

 

Privacy statement

Het LangeLand Ziekenhuis vindt het belangrijk dat er met de persoonsgegevens van bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt omgegaan. Voor u is het belangrijk om te weten dat wij open willen zijn over welke gegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen (verwerken) en hoe wij uw privacy beschermen.

Website en cookies

Het LangeLand Ziekenhuis maakt op de Werken-Bij-website gebruik van cookies. Deze worden gebruikt voor webstatistiek en social media.

Uw rechten als betrokkene

Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, betrokkene genoemd, heeft een aantal rechten. Graag wijzen wij u op deze rechten.

  • Recht op informatie;
  • Recht op inzage;
  • Recht op rectificatie
  • Recht op gegevensuitwisseling; 
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (recht op dataportabiliteit).
  • Recht om te weten of profilering plaatsvindt (vrij vertaald betekent dit dat er koppeling van gegevens plaats vindt op basis waarvan geautomatiseerde besluiten kunnen worden genomen);
  • Recht van bezwaar.

Privacyverklaring

Op de website van het LangeLand Ziekenhuis vindt u tevens een privacyverklaring. Hierin staan zaken, zoals welke gegevens van de betrokkene worden bewaard en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan, meer uitgebreid beschreven. Daarnaast hebben wij ook een privacy statement opgesteld voor sollicitanten. Als u wenst te solliciteren ziet u dit statement voorbijkomen tijdens het sollicitatieproces op onze website. Het statement luidt als volgt:

Het LangeLand Ziekenhuis en het Orthopedisch Centrum hechten er veel waarde aan om de privacy wet- en regelgeving zorgvuldig na te leven. Daarom worden jouw persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en enkel voor het doel waarvoor je ze ter beschikking stelt. Bij het uploaden van je sollicitatie wordt aangegeven dat we de privacywetgeving in acht nemen en dat we je gegevens tot vier weken na ons laatste contactmoment bewaren. Na deze periode worden je gegevens automatisch geanonimiseerd waardoor je persoonsgegevens onherleidbaar zijn. Als je het op prijs stelt dat wij je eventueel benaderen voor toekomstige vacatures, kun je hierboven expliciet toestemming verlenen om je gegevens tot één jaar na ons laatste contactmoment te bewaren. U kunt uw verleende toestemming altijd weer intrekken.

Mocht u aan de hand van dit privacy statement vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming Huib Gardeniers e-mail: fg@llz.nl.

Klacht

Mocht het helaas gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan, kunt u een klacht indienen via onze klachtenfunctionaris Loucky de Keizer, tel: 079 346 2416 of e-mail: L.deKeizer@llz.nl.

Mocht u aan de hand van dit privacy statement of overige informatie vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming Huib Gardeniers e-mail: fg@llz.nl.