Professioneel

Wij werken samen met huisartsen, andere ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en mensen in de thuiszorg.  We hebben oog voor de behoefte van verwijzers: efficiënt doorverwijzen, korte wachttijden, goede terugkoppeling, nauwe samenwerking. Het resultaat is betere kwaliteit in de zorg.

Continue ontwikkeling van onze medewerkers heeft bij ons hoge prioriteit. Enerzijds om aan te kunnen (blijven) sluiten bij de markt en anderzijds om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en het werken bij ons ziekenhuis uitdagend en plezierig te houden.